Kurser

Diagnostik och behandling av hälta, hund och katt, del 1 och 2.

”HÄLTKURSEN” ORIGINAL SOM UTVECKLATS UNDER 30 ÅR, nu med ny kursorganisation.

Godkänd av ESK för att tillgodoräknas vid specialistutbildning i hundens och kattens sjukdomar, steg 1. "Hältkursen" har under åren blivit en naturlig del i denna utbildning.

Kursen omfattar totalt 5 dagar: Del 1 och Del 2, vardera 2 dagar, samt 1 dag Palpationsskola i samarbete med Orion Pharma.
Samtliga delar skall genomföras för att erhålla kursintyg och därmed få tillgodoräkna kursen inom steg 1 utbildningen. I vilken ordning kursdelarna genomförs bestäms av deltagaren själv.

Målgruppen är veterinärer som arbetar med hund och katt, men även fysioterapi- och djursjukvårdspersonal är välkomna.

Anmälan sker separat till varje del. 

Diagnostik och behandling av hälta, hund och katt del 1

Läs mer om kursen

 

Diagnostik och behandling av hälta, hund och katt del 2

Läs mer om kursen

 

Palpationsskolan

LÄS MER OM KURSEN

 

Halthund

Hältbedömning med videofilmer

LÄS MER OM KURSEN

 

Ligament-rekonstruktion

En praktisk kurs med "Dry-lab"

LÄS MER OM KURSEN

 

Diagnostik och behandling av sår hos hund och katt

LÄS MER OM KURSEN