Kurser

Diagnostik och behandling av hälta, hund och katt del 1

Diagnostik och behandling av hälta, hund och katt del 2

Palpationsskolan

Rehabilitering och stabilisering efter skador och operation.

Inget aktuellt kurstillfälle.

Diagnostik & behandling av sår hos hund & katt