Halthund

Tid och plats

Denna kurs är lämplig för ett djursjukhus eller en klinik alternativt för ett lokalt område i landet.
Kontakt oss för planering av en kursdag.

Innehåll

Under många år har det, i samband med kurser i ortopedi och hältdiagnostik, framförts önskemål om en mer praktiskt inriktad kurs i hältbedömning.
Många veterinärer upplever en svårighet i att se hältor och att avgöra vilket ben hunden eller katten är halt på. Detta är en färdighet som inte går att erhålla via litteraturstudier utan måste tränas genom att se djuret i rörelse.

Med anledning av detta har denna kurs tagits fram. Kursen bygger på videoinspelningar av rörelsemönster hos framför allt hundar och visar typiska rörelsemönser beroende på underliggande problem.

Under kursdagen hinner vi diskutera mellan 50 – 60 filmer och även sätta hältmönstret i relation till vilken patologi som orsakar störningen.
Efter kursen finns filmerna tillgängliga via en inloggning och kan tillsammans med kompendiet användas för vidare egen träning.

Föreläsare

Ole Frykman, DVM, Specialist i kirurgi

Avgift

Kontakta oss för ett kostnadsförslag. Avgiften inkluderar kursmaterial i form av tryckt kompendium och usb sticka samt tillgång till samtliga filmer via en personlig inloggning till vår hemsida.

  • Antalet kursdeltagare är begränsat till 20 deltagare per kurstillfälle
  • Kursen administreras av Herrgårdskliniken AB

Anmälan och betalning

Ytterligare information via vår hemsida www.halthund.se eller kontakta Malin Kyllesjö på info@vetortho.se